Правильные решения и ответы на любые задания для школьника или студента быстро онлайн. А если не нашли нужное решение или ответ, то задайте свой вопрос нашим специалистам.

Прачытайце. Запішыце прапанаваныя словы у транскрыпцыі, адлюстраваушы арфаэпічную норму....

0 голосов

Прачытайце. Запішыце прапанаваныя словы у транскрыпцыі, адлюстраваушы арфаэпічную норму.
Грузчык, мядзведзь, разнесці, сшытак, іскра, вераб'іны, снег, ідзе, цвікі, спартзал, паджылкі, джынсы, надвор'е, вопратка, збожжа, загадчык, чацвер, хвалюешся, сям'я, хаваешся, скіба, іхні, дождж, дзвесце, цвёрды, аб'інець, адмоуе, дакладчык, барацьба, выязджаць.
(написать 10 любых слов).


Беларуская мова (12 баллов)
Дан 1 ответ
0 голосов

Грузчык [грушчык]; мядзведзь[ м'адз'в'эц'], разнесці [раз'нэс'ц'і] сшытак [шшытак ], вераб'іны [в'эраб'йны ], снег [с'н'эх], цвікі,[ц'в'к'і] , загадчык [загаччык], чацвер, [чац'в'эр], хвалюешся[хвал'уйэс'с'а], дождж
[ дошч] дакладчык [даклаччык ].

(62 баллов)
...