Правильные решения и ответы на любые задания для школьника или студента быстро онлайн. А если не нашли нужное решение или ответ, то задайте свой вопрос нашим специалистам.

ТКР № 2 І рівень (10*0,3 = 3 б.) 1.Право на таємницю листування, телефонних розмов,...

0 голосов

ТКР № 2
І рівень (10*0,3 = 3 б.)
1.Право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції належить до ….
А. особистих прав Б. політичних прав
В. економічних прав Г. соціальних прав.
2. Право на достатній життєвий рівень належить до….
А. особистих прав Б. політичних прав
В. економічних прав Г. соціальних прав
3.Соціальними правами та Конституцією України :
А. право на недоторканість житла Б. право на житло
В. право на працю Г. право на охорону здоров'я
Д. право на освіту Е. право на відпочинок.
4. Особистим немайновими правами фізичної особи, які забезпечують її соціальне буття є:
А. право на охорону здоров'я Б. на свободу
В. на повагу гідності та чесності Г. на вибір роду занять
Д. на недоторканість житла Е. на особисту недоторканість
5. Відповідно до законодавства України….
А. кожен зобов’язаний отримати початкову освіту;
Б. кожен зобов’язаний отримати базову середню освіту;
В. кожен зобов’язаний отримати повну загальну середню освіту;
Г. Людина сама визначає, який рівень освіти їй потрібен.
6. Право на об'єднання у громадській організації належить до:
А. особистих прав Б. політичних прав
В. економічних прав Г. соціальних прав.
7. Політичними правами за Конституцією України є:
А. на свободу думки і слова;
Б право брати участь в управлінні державними справами;
В. право на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації;
Г. право на свободу об'єднання в політичні партії;
Д. право на страйк;
Е. право на інформацію.
8. Апатрид – це особа, яка….
А. не є громадянином жодної держави;
Б. перебуває в державі, громадянином якої вона не є;
В. є іноземцем, який приїхав в Україну;
Г. має два громадянства;
Д. має два і більше громадянств.
9. конституційними громадянськими (особистими) правами в Україні є:
А. право людини на повагу до її гідності;
Б. право на недоторканість житла;
В. право на житло;
Г. право на невтручання в особисте та сімейне життя
Д. право на звернення громадян;
Е. право на власність.
10.Конституцію України було прийнято…..
А.16 липня 1990 р. В. 1 грудня 1991 р.
Б. 24 серпня 1991 р. Г. 28 червня 1996 р.
ІІ рівень (2*1,5 = 3 б.)
1. Встановіть відповідність конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні:
А. право на невтручання в особисте і сімейне життя;
Б. право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання;
В. право брати участь в управлінні державними справами;
Г. право людини на повагу до її гідності;
Д. право на достатній життєвий рівень;
Е. право на мирні збори, мітинги ,походи і демонстрації;
Є. право на підприємницьку діяльність;
Ж. право на працю.
Особисті права і свободи
Політичні права і свободи
Соціально-економічні права і свободи

15. Встановіть відповідність видами та порушеннями прав людини:
1. право людини на повагу до її гідності
2. право на свободу і особисту недоторканість
3. право на невтручання в особисте і сімейне життя
4. право на інформацію
5. право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання
6. право обирати і бути обраним.
А. Під час допиту підозрюваного у скоєнні злочину, правоохоронці за допомогою погроз та шляхом застосування фізичної сили намагалися «вибити» з нього потрібні свідчення.
Б. Двох неповнолітніх було затримано нарядом міліції, коли вони виходили із кінотеатру. У відділенні міліції їм не повідомили причини затримання . Через чотири дні про це було повідомлено їх батькам, які прийшли і забрали їх.
В. Із газетної статті « … Незабаром відбудуться слухання у суді за позовом гр.. К. щодо друку у місцевій газеті недостовірної інформації про нього та членів його сім'ї , коли він балотувався у депутати до міської ради».
А

Б

В

ІІІ рівень (6*1= 6б)
1. Громадянство – це юридично визначений, стійкий, необмежений в просторі правовий зв’язок між особами певної держави, що визначає їхні взаємні права і обов’язки (_____________________________________).
2. У країнах з монархічною формою правління використовують поняття «громадянство»( __________________________________________).
3. Особа яка має одразу два громадянства називається (_______________).
4. Вид обрання громадянства через зміну державної незалежності називається (________________________________)
5.Вихід дітей віком від 10до 14 років з громадянства України відбувається тільки за їх згодою (_______________________________)
6.Порядок набуття та припинення громадянства України визначається Конституцією України (____________________________________).


Право Начинающий (108 баллов)
Дан 1 ответ
0 голосов

1 уровень

1) а
2) г
3) б, в, г, е
4) в
5) в
6) б
7) б, в, г
8) а
9) а, б, г
10) г

2 уровень

1) а - Особисті права і свободи
б - Особисті права і свободи
в - Політичні права і свободи
г - Особисті права і свободи
д - Соціально-економічні права і свободи
е - Політичні права і свободи
є - Соціально-економічні права і свободи
ж - Соціально-економічні права і свободи

15) 1, 2 - а
4 - б
3 - в

3 уровень

2) не монархия, а республика
3) бипатрид
6) законом о гражданстве и конституцией

Начинающий (370 баллов)
...