Правильные решения и ответы на любые задания для школьника или студента быстро онлайн. А если не нашли нужное решение или ответ, то задайте свой вопрос нашим специалистам.

Пж помогите срочно прошу!!!!Переведите на кыргызский 37

0 голосов

Пж помогите срочно прошу!!!!Переведите на кыргызский 37image


Кыргыз тили (32 баллов)
Дан 1 ответ
0 голосов

Whew өсүмдүк Маша мындай деди: эмне каалайт үрөн, алып келгиле. Биз сенин багына отургузушат. Балдар ар кандай үрөнүн алып келишти. -I Sunflowers -krichit Ката. Пейдж Мен таканы үчүн претензия! Мен апийим башка rebita кыйкырат. Порно kagzhdy кечки tyadki сугарды. Алар куттуктайбыз менин така -Bor мох гүл өскөн өсүмдүк бар үчүн!

Начинающий (452 баллов)
...