Правильные решения и ответы на любые задания для школьника или студента быстро онлайн. А если не нашли нужное решение или ответ, то задайте свой вопрос нашим специалистам.

написать текст. "Навуковы стыль маулення" любой текст, помогите.

0 голосов

написать текст. "Навуковы стыль маулення"

любой текст, помогите.


Беларуская мова (19 баллов)
Дан 1 ответ
0 голосов
 
Правильный ответ

Стылі маўлення - гэта разнавіднасці маўлення з улікам мэты і моўнай сітуацыі. Навуковы стыль ужываецца ў падручніках, слоўніках, энцыклапедыях і інш.
Напрыклад:
Рэферат - кароткі выклад асноўных думак і меркаванняў, які заснаваны на крытычным аглядзе літаратуры, ці паведамленне навукова-папулярнага зместу.
Даклад - публічнае паведамленне ці выступленне на пэўную тэму. Паспяховая падрыхтоўка навуковага ці навукова-папулярнага даклада на літаратурную тэму залежыць ад ступені авалодання тэхналогіяй даследавання, творчага падыходу, уменняў аналізу мастацкай творчасці.
Вельмі важна выбраць тэму навуковага рэферата ці даклада, якая паведамляе ўласным зацікаўленням ці схільнасцям. Таму перад тым, як вызначыць тэму можна загадзя пазнаёміцца са спісам крытычнай літаратуры. Вельмі важна засвоіць методыку працы з навуковымі крыніцамі:не трэба канспектаваць кнігу ці артыкул цалкам, варта імкнуцца выдзеліць з напісанага самае галоўнае, найбольш істотнае, характэрнае і зрабіць занатоўкі на паперы.

Начинающий (412 баллов)
...