Правильные решения и ответы на любые задания для школьника или студента быстро онлайн. А если не нашли нужное решение или ответ, то задайте свой вопрос нашим специалистам.

Помогите пожалуйста. Надо ответить на вопросы. Улуу Жибек жолундагы товарларды атап...

+480 голосов

Помогите пожалуйста. Надо ответить на вопросы. Улуу Жибек жолундагы товарларды атап бергиле.2. Кандай ойлойсуңар, соодаргерлер кайсы товарларды чыгышөлкөлөрүнө, кайсы товарларды батыш өлкөлөрүнө алып барышчу?Эмне үчүн?3. Жибек жолундагы соодагерлердин бардык товарларынын эңкөп бөлүгүн кайсы товар түзчү эле? Эмне үчүн?4. Соодагерлер бардык товарларды сатып алып, анан жолгочыгышчу. Алардын товарларынын канча бөлүгүн фарфор, канчабөлүгүн жибек, канча бөлүгүн кагаз, ал эми татымал, килем,алтын, күмүш канча бөлүгүн түзгөн? Эмне үчүн?​


Кыргыз тили (61 баллов)
Дан 1 ответ
+188 голосов

Ответ: 1инчиси. Көбүнчө жибекти ташуучу жибектен материал жашашчу

Объяснение:калганын так айталбайм

(91 баллов)
...