Правильные решения и ответы на любые задания для школьника или студента быстро онлайн. А если не нашли нужное решение или ответ, то задайте свой вопрос нашим специалистам.

Дам 83 балла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Помогите: Макалдарды толуктап жаз:...

+107 голосов

Дам 83 балла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Помогите: Макалдарды толуктап жаз: Атаны сыйлаган .... табат. Энени сыйлаган .... жагат. Бала жакшысы- ... даңкы. Кыз жакшысы- ..... баркы.


Кыргыз тили (33 баллов)
Дан 1 ответ
+132 голосов

Атаны сыйлаган абийир табат,энени сыйлаган элге жагат.Бала жакшысы-атанын данкы,кыз жакшысы -эненин баркы.

Начинающий (965 баллов)
...