Правильные решения и ответы на любые задания для школьника или студента быстро онлайн. А если не нашли нужное решение или ответ, то задайте свой вопрос нашим специалистам.

5. Ыр сабындагы өмүр баяны качан жазылган?6.Чыгарма кимге арналган жана канча бөлүмдөн...

+140 голосов

5. Ыр сабындагы өмүр баяны качан жазылган?6.Чыгарма кимге арналган жана канча бөлүмдөн турат.​


Кыргыз тили (25 баллов)
Дан 1 ответ
+155 голосов

Ответ:

20-кылымдын 60-жылдары жазылган жеп ойлойм ката болуусу да мүмкүн

Объяснение:

(62 баллов)
...