Правильные решения и ответы на любые задания для школьника или студента быстро онлайн. А если не нашли нужное решение или ответ, то задайте свой вопрос нашим специалистам.

1.Текстин эн ичине бирдиги… А.соз Б.суйлом В.тамга 2.Тексттеги ойдун башталышына мисалды...

+116 голосов

1.Текстин эн ичине бирдиги… А.соз Б.суйлом В.тамга 2.Тексттеги ойдун башталышына мисалды белгиле. А.Илгери- илгери бир абышка кемпир болуптур. Б.Сен мунун эмнесин тушунбой турасын? В.Ошол куну тан азанда Асанкул телефон чалды. 3.Кептин турлорун белгиле. А.Баяндоо, жандуу заттарды суроттор. Б.Баяндоо, суроттоо, ой жугуртуу. В.Ой жугуртуу, окуяны баяндоо. 4.Расмий эмес иш кагаздарына… кирет. А.Арыз, кулактандыруу, чакыруу, тактама, муноздомо. Б.Жарлык, жобо, омур баян. В.Жарлык, жобо, мыйзам. 5.Урматтуу Айнура эжей, Бактыбек агай! А.Кулактандыруу. Б.Тактама. В.Чакыруу. 6.Берилген соз айкашынын байланышуу жолун белгилениз. Эжемдин баласы. А.Башкаруу. Б.Таандык. В.Ээрчишуу. 7.Суйлом айтылыш максатына карай … болунот. А.Жай, суроолуу, илептуу, буйрук. Б.Жай, суроолуу, баяндоо. В.Илептуу, буйрук. 8.Суйлом мучолору А.Айкындооч мучо, ээ, аныктооч Б.Ээ, баяндооч, аныктооч, толуктооч, бышыктооч В.Бышыктооч, толуктооч, ээ 9.Создун курамы А.Унгу, мучо Б.Соз, суйлом В.Соз, соз айкашы 10.Кыргыз тилинде … соз туркуму бар. А.12 Б.8 В.6


Кыргыз тили (28 баллов)
Дан 1 ответ
+160 голосов

Ответ:

  1. Б.Суйлом
  2. А.
  3. Б.
  4. А
  5. В
  6. Б
  7. А
  8. Б
  9. А
  10. А.12
Начинающий (865 баллов)
...