Правильные решения и ответы на любые задания для школьника или студента быстро онлайн. А если не нашли нужное решение или ответ, то задайте свой вопрос нашим специалистам.

Установіть відповідність між безособовими реченнями та способом вираження головного члена у них.

0 голосов

Установіть відповідність між безособовими реченнями та способом вираження головного члена у них.
А) Багато слів страшних тут наговорено.Б) А слова дружнього за гроші не купити.В)Над полями вже посутеніло. Г)У горах вже холодно. Д)Як сумно тій людині жить...
1) Безособовим дієсловом.
2) Неозначеною формою дієслова.
3) Прислівником.
4) Безособовою дієслівною формою на -но, -то.


Українська мова
...